: :

Pas på nyttedyrene i haven

Har du også oplevet, at der er nogle, der spiser af dine planter eller måske helt ødelægger dem?

Lad være med at anvende pesticider. Udover at slå de skadelige insekter ihjel, vil brug af kemiske bekæmpelsmidler også rammer skadedyrenes naturlige fjender og andre insekter i haven. Resultatet bliver, at du risikerer at skade de insekter, som kan hjælpe dig på den naturlige måde og risikere at få større angreb af skadevolderne fordi de mangler naturligt at holde angrebene nede.

Biologisk bekæmpelse/naturlige fjender  betyder:

  • At bekæmpe noget levende med noget levende.
  • Her bruges de naturlige fjender til at bekæmpe skadevolderen.
  • De naturlige fjender kan både være dyr, svampe, bakterier eller virus.

Der findes heldigvis en række naturlige fjender i haven fx mariehøns, svirrefluer, biller, edderkopper og skrubtudser. Dem skal du passe på, for de kan hjælpe dig i kampen mod de mest almindelige skadevoldere fx kålsommerfuglens larver, bladlus og hvide fluer. 

De naturlige nyttedyr er vigtige og hjælper dig med at holde angreb af skadedyr i balance i din have. De professionelle gartnere har vidst det længe og har anvendt nyttedyr ved dyrkning af især stueplanter.

Foto: Magnus Gammelgaard.

Nyttedyr fungerer enten som et rovdyr eller en snylter.

  • Rovdyr spiser skadedyr ligesom mariehøns (både larver og voksne) spiser bladlus.
  • Snyltere lægger fx deres æg i skadedyr ligesom snyltehvepsen lægger sine æg i bladlus. Her udvikler de sig sig til nye snyltehveps og bladlusen dør.​​​​​​

Jo bedre du kender din fjende desto lettere er det at bekæmpe den. Prøv at se nærmere på de insekter, der flyver rundt i haven på en lun sommerdag og find ud af hvem du har boende i din have. Er der flest nyttedyr eller skadedyr og er der nogle der er ved at snylte eller spise hinanden?

Generelt set kan du hjælpe nyttedyrene ved at etablere steder, hvor nyttedyrene kan opformere sig og finde beskyttelse. Mange nyttedyr spiser pollen eller suger nektar i forskellige stadier af deres liv. Så et godt udvalg af blomstrende planter og forskellige plantemiljøer er vigtige for nyttedyrene i haven. Andre som frøer og tudser vil gerne have lidt fugtige områder. Se flere eksempler i tabellen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan de ser ud i forskellige stadier i deres liv så se mere på http://www.plante-doktor.dk/index.html

Husk at undgå brug af pesticider, hvis du vil øge antallet af nyttedyr i din have.

Skrevet af Bente Mortensen, Hortonom og Master of environmental management

Nyttedyr Bekæmper følgende skadedyr Levesteder

Mariehøns

Både larver og voksne er glubske rovdyr

Bladlus

 

Overvintrer under blade og grene og i skure

Svirefluer

Larverne spiser masser af bladlus især i maj og juni måned.

Svirrefluer er vigtige bestøvere.

Bladlus

Sommerfuglelarver

 

 

 

Flyver hertil sydfra.

Kan overvintre i milde vintre.

 

Snyltehveps (forskellige slags)

Lægger æg inde i fjenden

Bladlus, sommerfuglelarver

 

Overvintrer inde i en parasiteret bladlus.

Galmyg

Udsuger bladlusene

Bladlus

 

Gemmer sig i jorden vinteren over.

Rovmider (forskellige slags)

Spindemider

 

Næbtæger

Et rovdyr, der spiser fjenden

Bladlus, bladlopper, trips og forskellige mider

Overvintrer som voksne under løse barkflader i hække og buske og er tidligt til stede om foråret, klar til at kaste sig over de første skadedyr.

Guldøje

Larverne er rovdyr og kaldes ”bladlusløven”.

De voksne lægger æg nær bladluskolonier.

De voksne suger nektar hos blomsterne.

Bladlus

 

 

 

 

Overvintrer indendørs i skure og på lofter. Fra maj måned ses de udendørs. Om dagen gemmer de sig under blade og i vegetationen, men især ved tusmørke begynder flyveaktiviteten.

Rovbiller

Der er mere end 800 arter i DK.

Både larver og voksne rovbiller er særdeles vigtige for bekæmpelsen af skadedyr.

Mange forskellige skadedyr både larver, pupper mm. som lever i nærheden af jordoverfladen.

 

 

Løbebiller

Både larver og voksne er rovdyr.

Tager især de mindre insekter som fx bladlus.

 

Edderkopper

Fanger mange flyvende insekter i dens net.

 

Skrubtudser

Spiser flere skadedyr end nyttedyr.

 

Snegle, biller, larver, bladlus, myrer, bænkebidere, tusindben, ja næsten alt når bare det bevæger sig

Vigtigt, at der findes fugtige steder, hvor den kan gemme sig, når solen skinner.

Frøer

Spiser skadedyr

 

Mange forskellige f.eks bænkebidere

Er tættere knyttet til fugtige steder som fx en havedam. Kommer ikke i køkkenhaven.

Foto: Magnus Gammelgaard. www.plante-doktor.dk

 

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld